Koppándi Botond

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskolájának keretében zajló kutatás témája az amerikai Új Homiletika mozgalom volt. A védésre 2016. november 14-én került sor.

The research conducted within the Doctoral School of the Reformed University of Debrecen focuses on the New Homiletic movement in the United States. Presentation and defence of the thesis took place on 14 November 2016.

Cercetarea în cadrul școlii doctorale a Universității Reformate din Debrecen a avut ca temă mișcarea americană cunoscută sub numele de Noua Omiletică. Prezentarea tezei de doctorat a avut loc în data de 14 noiembrie 2016.

Subscribe to Koppándi Botond