Decernarea titlului de „doctor honoris causa”

  • Art 123. Teologilor precum și altor personalități din țară și din străinătate cu o activitate de cercetare științifică remarcabilă pe plan internațional se poate acorda, la propunerea Consiliului Facultății, prin decizia unanimă a membrilor Senatului ITP, titlul de „doctor honoris causa”. Titlul de „doctor honoris causa” se decernează în cadrul unei ședințe festive a Senatului ITP, la care vor fi invitați reprezentanții Bisericilor fondatoare și membrii comunității academice a Institutului.