Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Adorjáni Zoltán : Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, Erdélyi Református Egyházkerület, 2006. 454 pag.
Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd : Alma Mater: Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak története a két világháború között
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 16; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2006. 1 pag. | ISBN 9737971043
Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd : A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 1686-1807 II.: Hátszeg-Marosillye
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2005. 1 pag. | ISBN 9737971019
Geréb Zsolt : Újszövetségi tanulmányok
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2005. 380 pag. | ISBN 9738639433
Kolumbán Vilmos József : Backamadarasi Kiss Gergely
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 15; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2005. 280 pag. | ISSN 1454-0347
Kolumbán Vilmos József : A Sepsi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei. 1728-1790
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, Erdélyi Református Egyházkerület, 2005. 256 pag. | ISBN 9737971108
Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Lehel : Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I.
Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/1; Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 2005. 971 pag. | ISBN 973-8267-53-6

A 18. század utolsó harmadában Kénosi Tőzsér János (1708–1772) és Uzoni Fosztó István (1729–1778) lelkészek írták meg latin nyelven az erdélyi unitárius egyház összefoglaló történetét. A székelykeresztúri és a kolozsvári Unitárius Kollégium Könyvtárában őrzött monumentális latin mű csak 2002-ben a Balassi kiadó gondozásában, Káldos János szerkesztésében jelent meg...

Rezi Elek : Felelősségünk a ránk bízott életért
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 2005. 191 pag. | ISBN 9739925499
Kállay Dezső : Doop en nieuw leven. Een exegetische studie van Romeinen 6,1–11
Kampen: N. N., 2004. 300 pag.
Kozma Zsolt : Szavak az Igéből
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2004. 260 pag.

Pages