Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Buzogány Dezső : Alma mater. Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak élete a két világháború között
Cluj-Napoca: , 2006. 357 pag.
Kolumbán Vilmos József : Backamadarasi Kiss Gergely
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 15; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2005. 280 pag. | ISSN 1454-0347
Kolumbán Vilmos József : A Sepsi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei. 1728-1790
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, Erdélyi Református Egyházkerület, 2005. 256 pag. | ISBN 9737971108
Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd : A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 1686-1807 II.: Hátszeg-Marosillye
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2005. 1 pag. | ISBN 9737971019
Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Lehel : Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I.
Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/1; Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 2005. 971 pag. | ISBN 973-8267-53-6

A 18. század utolsó harmadában Kénosi Tőzsér János (1708–1772) és Uzoni Fosztó István (1729–1778) lelkészek írták meg latin nyelven az erdélyi unitárius egyház összefoglaló történetét. A székelykeresztúri és a kolozsvári Unitárius Kollégium Könyvtárában őrzött monumentális latin mű csak 2002-ben a Balassi kiadó gondozásában, Káldos János szerkesztésében jelent meg...

Rezi Elek : Felelősségünk a ránk bízott életért
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 2005. 191 pag. | ISBN 9739925499
Geréb Zsolt : Újszövetségi tanulmányok
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2005. 380 pag. | ISBN 9738639433
Kozma Zsolt : Szavak az Igéből
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2004. 260 pag.
Geréb Zsolt : A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2004. 196 pag. | ISBN 9737971132
Adorjáni Zoltán : Ót és újat
Areopágosz Könyvek; Cluj-Napoca: Koinónia, 2004. 323 pag. | ISBN 9378022916

„Készítsétek az Úrnak útját…” Keresztelő János ézsaiási próféciát újraélesztő igehirdetése az által vált tartalmassá, átütő erejűvé és tömegeket mozgatóvá, hogy nem a teljes újdonság erejével hatott. Így János a régi és nagyon mélyre nyúló gyökerek sarjasztásával vált az áthagyományozás kiemelkedő mesterévé. Ez pedig magának Istennek a módszere volt. Ő Isai régi...

Pages