Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Kállay Dezső : Doop en nieuw leven. Een exegetische studie van Romeinen 6,1–11
Kampen: N. N., 2004. 300 pag.
Kozma Zsolt : Szavak az Igéből
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2004. 260 pag.
Geréb Zsolt : A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2004. 196 pag. | ISBN 9737971132
Adorjáni Zoltán : Ót és újat
Areopágosz Könyvek; Cluj-Napoca: Koinónia, 2004. 323 pag. | ISBN 9378022916

„Készítsétek az Úrnak útját…” Keresztelő János ézsaiási próféciát újraélesztő igehirdetése az által vált tartalmassá, átütő erejűvé és tömegeket mozgatóvá, hogy nem a teljes újdonság erejével hatott. Így János a régi és nagyon mélyre nyúló gyökerek sarjasztásával vált az áthagyományozás kiemelkedő mesterévé. Ez pedig magának Istennek a módszere volt. Ő Isai régi...

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd : A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 1686-1807 I.: Algyógy-Haró
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2003. 1 pag. | ISBN 9737971108
Visky Sándor Béla : Bizalom a határon. Teológiai esszék és tanulmányok
Cluj-Napoca: Koinónia, 2003. 240 pag. | ISBN 9789738022751

„Hinni annyi, mint túl lenni a halálon. De hogyan lehetünk túl, ha egyszer innen vagyunk? A présbe kényszerültek végső válasza – Jóbné idült javaslata szerint – Isten megátkozása és a pusztulás. Avagy: bizalom a határon.”

Visky ​​S. Béla gondolkodásmódja, érvrendszere és hite egyaránt meggyőző és hiteles. Logikája töretlen, és bár nyilvánvalóan nehéz, sőt kényes...

Kurta József : Sylvester János és magyar humanizmus
Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2003. 34 pag.

Ez a tanulmány a magyar erazmisták vezéralakjának életét és munkásságát mutatja be.

Kiss Jenő : Die Klage Gottes und des Propheten. Ihre Rolle in der Redaktion und Komposition von Jer 11-12, 14-15 und 18
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 99; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2003. 229 pag. | ISBN 3788719443

In den mehrschichtigen Textkomplexen Jer 11-12, 14-15 und 18 stehen die Klagen Gottes und des Propheten nebeneinander. Zwar sind zwischen den göttlichen und prophetischen Klagen keine literarischen Beziehungen erkennbar, die inhaltlichen Affinitäten sind jedoch offensichtlich: Wie Gott über seine Verlassenheit klagt, so klagt Jeremia über seine Isolation, aus der er...

Visky Sándor Béla : Bizalom a határon
Areopágosz Könyvek; Cluj-Napoca: Koinónia, 2003. 240 pag. | ISBN 9789738022751

Hinni annyi, mint túl lenni a halálon. De hogyan lehetünk túl, ha egyszer innen vagyunk? A présbe kényszerültek végső válasza – Jóbné idült javaslata szerint – Isten megátkozása és a pusztulás. Avagy: bizalom a határon.”

Visky ​​S. Béla gondolkodásmódja, érvrendszere és hite egyaránt meggyőző és hiteles. Logikája töretlen, és bár nyilvánvalóan nehéz, sőt kényes...

Kovács László Attila : Éneklő-zenélő egyház
Cluj-Napoca: Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, 2003. 1 pag.

Pages