Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Kolumbán Vilmos József : Törvényhozó egyház (1600-1800)
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 9; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2002. 156 pag. | ISSN 1454-0347
Kozma Zsolt : Jézus Krisztus példázatai
Gödöllő: Iránytű, 2002. 552 pag. | ISBN 9639055093

A keresztény bibliatudománynak a legkorábbi időktől vágya és törekvése volt, hogy az evangéliumi hagyományban biztosan felismerje azokat a gondolatokat, szavakat, az „ipsissima verba” anyagát, amelyek a legmegbízhatóbban és a legbiztosabban magának Jézusnak az üzenetét és beszédmódját őrzik. Az aligha kétséges, hogy a Mester példázatokban tanított, ezek képi világának...

Kozma Zsolt : Hagyomány és időszerűség. Tanulmányok
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2002. 239 pag. | ISBN 97385550963
Kurta József : Az Öreg Graduál századai Erdélyben
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 8; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2002. 168 pag.
Kurta József : A Váradi Biblia története
Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2002. 34 pag.

Az 1660-1661-ben megjelent Váradi Biblia a 17. századi magyar bibliakiadások egyik legkalandosabb történetű nyomtatványa. A megjelenés előzményeit, körülményeit és a kiadvány utóéletét olvashatjuk ebben a munkában.

Buzogány Dezső : Erdélyi református zsinatok iratai
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2001. 236 pag. | ISBN 9739964664
Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor : Erdélyi református zsinatok iratai IV. 1790-1800
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok; Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2001. 236 pag.
Böszörményi-Nagy Iván, Barbara R. Krasner : Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa
: , 2001. 1 pag.
Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor : Erdélyi református zsinatok iratai III. 1771-1789
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok; Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2001. 308 pag.
Kovács Sándor, Molnár B. Lehel : Boros György unitárius püspök naplója 1926-1941
Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 1. 1; Cluj-Napoca: Unitárius Egyház, 2001. 244 pag. | ISBN 973-9203-90-6

Pages