Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Buzogány Dezső : Melanchthon és a szabad művészetek
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1999. 150 pag. | ISSN 1454-0347
Buzogány Dezső : Az erdélyi IKE története 1930-ig
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Cluj-Napoca: , 1999. 352 pag.
Székely Árpád, Kovács László Attila : A református kántor kézikönyve
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998. 1 pag.
Adorjáni Zoltán : Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1997. 200 pag.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének második kiadása elsősorban a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. Az általános bevezetés után három főrészre tagolt és mindenekelőtt leíró jellegű nyelvtan hangtani alapismereteket nyújt, majd szótani és mondattani kérdéseket ír le. Jóllehet az igényes nyelvtanok legterjedelmesebb részét a...

Juhász István : Hitvallás és türelem
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1996. 163 pag.
Kozma Zsolt : Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theológia tanárai, 1895–1948
Cluj-Napoca: , 1996. 428 pag.
Kovács László Attila : Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve
Cluj-Napoca: Evangélikus Egyházkerület, 1994. 812 pag.
Adorjáni Zoltán : Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. [I. kiadás]
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1994. 137 pag.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének első kiadása a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. A leíró jellegű nyelvtan hangtani, szótani és mondattani ismeretet nyújt és a lényegre szorítkozik, de mindent közöl, ami feltétlenül szükséges az újszövetségi görög nyelv elsajátításához. Az igeragozásban az aspektusokat érvényesíti, itt...

Rezi Elek : Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 1992. 70 pag.
Kállay Dezső, Adorjáni László : Valláskönyv a III. osztály számára
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992. 200 pag.

Pages