Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Visky Sándor Béla : Az értelem élete – az élet értelme
Cluj-Napoca: Egyetemi Műhely, 2009. 168 pag. | ISBN 9789738886940

A logoterápia időszerűsége. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara által szervezett nemzetközi konferencia előadásai.

Rózsa Huba : Őstörténet
: , 2008. 1 pag.
Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente : A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere. I. 1648–1800. Ádámos–Dányán
Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1; Cluj-Napoca: Koinónia Kiadó, 2008. 1 pag. | ISBN 9789737605757
Buzogány Dezső : Melanchton's doctrine on the Holy Communion
Clover: Full Bible Publications, 2008. 304 pag.
Kolumbán Vilmos József : A Nagysajói Káptalan egyházközségeinek történeti katasztere (1745-1814)
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 5; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 512 pag. | ISBN 9789737971388
Adorjáni Zoltán : Alexandriai Philón: De vita contemplativa
Simeon könyvek 6; Pápa, Budapesta: Pápai Református Teológiai Akadémia, L’Harmattan Kiadó, 2008. 164 pag. | ISBN 9789639779105 | ISSN 1785-4733

Míg az elmúlt évtizedekben parttalanra duzzadt az esszénusok qumráni ágának irodalma, addig egyiptomi „rokonaik” kutatása csak szerény lépésekkel haladt előre. Magyar nyelvterületen pedig nem csak a therapeutáknak, hanem a korai zsidóság nagyhatású filozófusának, Philónnak kutatása is gyermekcipőben jár, munkái közül pedig csupán a Mózes élete jelent meg Bollók János...

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente : A Küküllői Református Egyházmegye parciális zsinatainak végzései I. 1638-1720
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 6; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 1 pag. | ISBN 9789737971487
Geréb Zsolt : Az Isten szabadítása
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 356 pag.

A kötet a szerző prédikációit tartalmazza.

Rezi Elek : Unitárius erkölcstan
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 2008. 262 pag. | ISBN 9789738749443

A könyv az unitárius teológiai irodalom első nyomtatásban megjelent nagyobb „lélegzetű” erkölcstani munkája, amely rendszerezett formában, témakörökhöz kapcsolódó forrásirodalom ajánlásával igyekszik eligazítást adni a keresztény erkölcsi értékrend világában. Ezért a munka hiánypótló. A nagy időközi hiány magyarázatára a könyv utolsó fejezetében kap választ az olvasó. A...

: Theologie des Neuen Testament I/1. Geschichte des Wirkens Jesu in Galilaa
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2008. 1 pag.

Pages