A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere. I. 1648–1800. Ádámos–Dányán

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere. I. 1648–1800. Ádámos–Dányán. Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1. Kolozsvár: Koinónia Kiadó 2008. 1. vol. 1 pag. ISBN 9789737605757