A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere III. Kutyfalva-Marosbogát

Buzogány Dezső, Kovács Mária Márta, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere III. Kutyfalva-Marosbogát. Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1. Kolozsvár: Koinónia Kiadó 2009. 3. vol. 1 pag. ISBN 9789731650425