Luther-kötetek a régi kolozsvári könyvtárakban

Ősz Sándor Előd: Luther-kötetek a régi kolozsvári könyvtárakban. In: Száraz Orsolya (ed.): reformáció emlékezete: Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2018. 79-90