Az unitárius reformáció nyomában

Kovács Sándor: Az unitárius reformáció nyomában. In: Korunk 28.9 (2017), 18-25. pp.