Szenci Molnár Albert könyvtárának ismert darabjai

Ősz Sándor Előd: Szenci Molnár Albert könyvtárának ismert darabjai. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 24. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018. 45-64