Ismeretlen lelkészi könyvtár a 17. század végéről

Ősz Sándor Előd: Ismeretlen lelkészi könyvtár a 17. század végéről. In: Református Szemle 104.6 (2011), 659-684. pp.