Dávid László (Árapatak, 1932. május 25. – Székelyudvarhely, 2007. július 30.) Dávid László munkásságának bibliográfiája

Adorjáni Zoltán: Dávid László (Árapatak, 1932. május 25. – Székelyudvarhely, 2007. július 30.) Dávid László munkásságának bibliográfiája. In: Buzogány Dezső (ed.): Műemlékügy az egyházban. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 18. Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia Protestáns Egyháztörténeti Tanszéke 2008. 11-25