Blogok

Jakubinyi György · 2017-10-03

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Békesség Istentől! Krisztusban mindnyájan kedves testvéreim!

Amikor először hirdették meg a Reformáció 500-ik évfordulójának tervezett ünnepségét, azt mondta egy paptestvérem, amikor a szülők elválnak, a gyermekek nem szokták megünnepelni a válóper évfordulóját. Igaza volt. Most azonban nem a válást ünnepeljük, hanem a XX-ik században, a Szentlélek sugallatára megindult, ökumenikus mozgalom keretében, mi, keresztények keressük az egységet, keressük azt, ami összetart.

Kató Béla · 2017-10-03

Mélyen tisztelt ünneplő közösség! Kedves Testvéreim!

Kállay Dezső · 2017-10-02

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Miniszter Úr!
Főtiszteletű Püspök Urak!
Nagytiszteletű Lelkipásztorok!
Tisztelt Gondnok Urak!
Tisztelt Jelenlévők!
Kedves Vendégeink!

Kelemen Hunor · 2017-10-02

Ahogyan híres kortársa, Kolumbusz a Földről, a fizikai világról alkotott képünket változtatta meg visszavonhatatlanul, Luther Márton és a Reformáció magát a világot alakította át. Ennek jelentőségét felbecsülni, hatásának mélységét értékelni nem a politikusok dolga, illetékessége.

Ezért, ha megengedik, inkább arról beszélek, mit jelent számunkra, erdélyi magyarok számára a Reformáció.

„Erdélyben tél-túl villámlani kezdett Isten igéje”, írta Heltai Gáspár visszatekintve pár évtizeddel a Reformáció kezdete után.

Orbán Viktor · 2017-10-02

Főtiszteletű Püspök Urak! Eminenciás Érsek Úr! Ünneplő Gyülekezet!

,
Adorjáni Zoltán · 2017-09-25

27 év szolgálat után Kelemen Attila teológiai tanár, a gyakornoki képzés vezetője befejezte oktatói-nevelői tevékenységét. Az akadémiai évzárót követő fogadáson ebből az alkalomból Adorjáni Zoltán, a szenátus elnöke mondott köszöntő beszédet.

Kállay Dezső · 2017-09-25

Nem kevesebb a dolga a protestáns lelkipásztornak, mint hogy rátaláljon az Írás értelmére, és üzenetté formálva lényeges közlésként közvetítse az isteni gondolatot az eligazításra, a jobb, igazabb élet megtalálására váró híveknek.

Sógor Árpád · 2017-06-01

Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! Azt mondja a Seregeknek Ura. (Zakariás 4:6)

Kozma Zsolt · 2017-02-20

Egy rendkívüli írást lapozgatok. Tartalmában tömör és mégis szemléletes, mondatai axiómaszerűek, stílusa emelkedett, nyelvezete kulturált. Ennél többet nem kívánhat az, aki az elvontakból csemegézni akar.

Kozma Zsolt · 2017-02-20

Erről a legújabb kori népvándorlásról mindenkinek van valamilyen véleménye, de nagyon kevésnek van belátása abba, ami tulajdonképpen történik. Nekem sincs, de miért ne gondolkozhatnék én is erről, mint akárki más. Nem a taplólelkűekről beszélek, akiknek minden mindegy, fontos, hogy személy szerint őket ne érintse, hanem azokról, akiknek, ha erről hallanak, ha ezt a képernyőn látják, a „kis szürke agysejtjei” működésbe jönnek.

Oldalak