Pótfelvételi vizsga alapképzésre - 2018

Pótfelvételi vizsga alapképzésre - 2018. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
szerda, 2018, Szeptember 12 - 09:00 - csütörtök, 2018, Szeptember 13 - 14:30

A pótfelvételi vizsgára jelentkezhetnek az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó férfiak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó nők és férfiak, illetve a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházhoz tartozó férfiak és nők. A jelentkezők a fent nevezett egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik rendelkeznek érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal.

Meghirdetett helyek száma:

 • Erdélyi Református Egyházkerület: férfiak - 6
 • Királyhágómelléki Református Egyházkerület: nők - 1 és férfiak - 2
 • Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház (helyek száma nem meghatározott)


 • A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele a jelölt lakhelye szerint illetékes egyházközség presbitériumától kapott ajánlás. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának megerősítés és továbbterjesztés végett. Az ajánlólevél felterjesztésének határideje: 2018. szeptember 8.

  A Protestáns Teológiai Intézet a felvételiző jelöltek számára bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít.

  További tudnivalók

  Református érdeklődők számára

  • Azok a felvételizők, akik első alkalommal jelentkeznek, részt vesznek a Teológiai Intézett által rendezett előfelvételin. Az előfelvételi időpontja: 2018. szeptember 12.
  • Beiratkozás a felvételi vizsgára: 2018. szeptember 12, 9.00-15.00 óra között.
  • A felvételi vizsga időpontja: 2018. szeptember 12-13.

  • Evangélikus érdeklődők számára

  • Azok a felvételizők, akik első alkalommal jelentkeznek, részt vesznek a Teológiai Intézett által rendezett előfelvételin. Az előfelvételi időpontja: 2018. szeptember 12.
  • Beiratkozás a felvételi vizsgára: 2018. szeptember 12, 9.00-15.00 óra között.
  • A felvételi vizsga időpontja: 2018. szeptember 12.  A felvételi vizsgával kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható az alábbi oldalon:

  További információkért forduljon a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet titkárságához.

  Tel: 0264-591-368 / 0264-592-841