Felvételi magiszterképzésre

A református, evangélikus és unitárius egyházakban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

Felvételi vizsgára való beiratkozáshoz szükséges iratok

 • beiratkozási kérelem;
 • személyazonossági igazolvány másolata;
 • nyelvvizsgát igazoló oklevél;
 • kutatási terv - a kutatási terv 4-5 oldal terjedelmű dokumentum, amely a szaktanárral történő egyeztetés alapján készül; a leadott nyomtatott példányt a szaktanár, aláírásával láttamozza.

A kutatási terv elkészítésének főbb szempontjai

 • A kutatás témája
 • A témaválasztás megindoklása
 • A kutatás célja
 • A probléma jelentősége
 • A kutatás módszere
 • Elméleti megalapozás
 • Kutatási ütemterv
 • A kutatás várható eredményei és gyakorlati felhasználhatósága
 • A kutatás továbbfejlesztési lehetőségei
 • Könyvészet

A felvételi vizsga menete

 • A kutatási terv bemutatása, illetve szóbeli válaszok a vizsgabizottság által megfogalmazott kérdésekre.

Az értékelés szempontjai

 • a négy éves alapképzés átlaga: 50%
 • a licenciátusi vizsga általánosa: 30%
 • a felvételi vizsgajegy: 20%

A magiszterképzésre való bejutáshoz minimum 7.00 általános elérése szükséges. A vizsgával kapcsolatos további tájékoztatást a szaktanárok adnak.

Magiszteri felvételi vizsga szabályzata elérhető az alábbi linken.