Református végzős hallgatók kibocsátó istentisztelete

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021. június 27-én ünnepélyes istentisztelet keretében bocsátotta ki tizenöt református végzős hallgatóját gyülekezeti szolgálatra.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021. június 27-én ünnepélyes istentisztelet keretében bocsátotta ki tizenöt református végzős hallgatóját gyülekezeti szolgálatra. Az egyházkerületek részéről Gáll Sándor kancellár volt jelen, aki az igehirdetés szolgálatát is végezte Galata 5,13-14 alapján: Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: "Szeresd felebarátodat, mint magadat." Az egyházkerület képviselője kiemelte a bibliai szabadság és a modern szabadság-eszmények közötti mély szakadékot. Az "azt teszek, amit akarok" helyett a Szentírás sokkal inkább a szeretet-mederbe terelt szabadság gondolatát hangsúlyozza. A végzős teológusok, és általában a lelkipásztori szolgálatra készülők, ennek az igének a fényében tervezhetik jövőjüket.

Az esemény legfelemelőbb mozzanataként a végzős hallgatók családtagjaik, tanáraik és teológus társaik közösségében tettek ünnepélyes fogadalmat, hogy hűségesek maradnak ahhoz a teológus névhez, amelyet a Protestáns Teológiai Intézetbe való belépésük óta viselnek.

Az fogadalomtételt a végzős évfolyam búcsúbeszéde követte. Demeter Henrietta végzős hallgató visszatekintett az elmúlt hatéves képzésre. Beszédében a hála szava szólalt meg azok iránt, akik a lelkipásztori szolgálatra való előkészület folyamatában tanárként, intézeti alkalmazottként, diáktársként, vagy szülőként részt vettek. Majd arra kérte az egyházkerületek képviselőjét, hogy fogadják be az új végzős csoportot az egyház szolgálattevőinek seregébe, mert készen állnak felvállalni azt a szolgálatot, amelyre Isten ezt a csoportot is elhívta.
(A búcsúbeszéd teljes terjedelmében elolvasható a híranyag mellékletében.)

Az intézmény életében mindig megható pillanat, amikor új munkásokat bocsáthat Isten aratásra érett mezejére. Olyan embereket, akiket éveken keresztül készített fel erre a szolgálatra. Hat év elteltével örömmel és hálával szemlélheti az egyes életekben végbement változásokat, az érlelődő gyümölcsöket, ugyanakkor reménységgel gondolhat arra, hogy munkája, nevelése minden hiányosságát az egyház Ura pótolni tudja és pótolni fogja.

Új szolgatársaink életére és munkájára Isten áldását kérjük!