akkreditáció

On January 30, 2020, ARACIS, the Romanian national agency responsible for the accreditation of HE institutions, evaluated and certified the applied Protestant pastoral theology master's program organised by the Protestant Theological Institute.

În data de 30 ianuarie 2020, consiliul ARACIS a avizat favorabil programul de masterat teologie protestantă pastorală aplicată organizat de către Institutul Teologic Protestant.

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság (ARACIS) 2020. január 30-án tartott ülésén újraakkreditálta a Teológiai Intézet magiszteri képzését.

During its meeting on 25.02.2016 the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education finalised its report, as a result of which the Institute obtained the rating "confidence".

În ședința consiliului ARACIS din data de 25.02.2016 s-a finalizat evaluarea externă a calității academice pentru ITP, în urma căreia s-a propus acreditarea Institutului cu ”încredere”.

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenörző Bizottság (ARACIS) 2016. február 25-én tartott ülésén "megbízható" minősítéssel zárta le a Teológiai Intézet akkreditációját.

Cele mai importante rapoarte privind asigurarea calității în Institutul Teologic Protestant.

În ITP calitatea este o parte constitutivă a existeței și misiunii institutului, cu un simț real a cea ce inseamnă comunitatea academică - conclude raportul recent.

Oldalak

Subscribe to akkreditáció