Protestáns Teológiai Intézet

  • 1622. Bethlen Gábor fejedelem idejében az országgyűlés elhatározza a gyulafehérvári collegium academicum felállítását.
  • 1622. Opitz Márton az első tanárok egyike. 1623-ig tanít Gyulafehérváron.
  • 1629. Megérkezik Alstedt János Henrik és Piscator Fülöp Lajos.
  • 1630. Bisterfeld János Henrik a bölcsészet, a teológia és a nyelvészet tanára.
  • 1630. Elkészítik a tantervet (exegézis, dogmatika, dialektika, homiletika).

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) az erdélyi magyar református, unitárius és evangélikus egyházak lelkipásztorképző egyeteme. A KPTI önálló, non-profit jogi személy, amely a romániai oktatási rendszerben 2009. augusztus 31-től akkreditált státussal szerepel.

Oldalak

Subscribe to Protestáns Teológiai Intézet