Ravasz László gyakorlati teológiai kutatóközpont

A KPTI "Ravasz László" Gyakorlati Teológiai Kutatóközpontja online kérdőív segítségével felmérést készít arról, ahogyan a gyülekezeti tagok visszajeleztek / visszajeleznek az istentiszteletekről, illetve, hogy ezek a visszajelzések mit jelentenek a lelkipásztorok számára.

A konferencián bemutatjuk Ciska Stark és Bert de Leede Az ige kibontakozása. A protestáns igehirdetés gyakorlata című könyvét (Exit, 2020). Egyben felvetünk néhány kérdést, amely összefügg a járvány idején való prédikálással.

Centrul a fost fondat în mai 2017 în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, cu scopul de a oferi o oportunitate pentru prezentarea problemelor legate de serviciul pastoral și de educația religioasă. Pe de altă parte, ea oferă un forum membrilor săi să raporteze propriile lor activități și să reflecte în mod profesionist asupra problemelor actuale ale vieții și slujbei bisericești. În acest scop organizează ateliere și conferințe profesionale.

2019. május 23-24. között került sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet újonnan alakult Ravasz László Kutatóközpontjának éves konferenciájára és a Kutatóközpont tagjainak szakmai tanácskozására. A kétnapos rendezvény első napján az előadások az egyház és egyházértelmezés kérdéseit taglalták. A konferencia másnapján a Kutatóközpont tagjai az egyházi szolgálattal kapcsolatos empirikus kutatás lehetőségeiről hallottak előadást és arról beszélgettek.

A konferencia arra a kérdésre keres választ, hogy hogyan lehet jelen és szolgálhat a mennyei Krisztus földi teste korunk társadalmi valóságban. Ezt a kérdéskört fejtik ki az előadások és boncolgatják a fórumbeszélgetés résztvevői.

A fórumbeszélgetést szociológiai kérdésfelvetések indítják, amelyek mentén beszélgetnek egymással az egyházi vezetés, a gyülekezeti lelkipásztorkodás és a teológiai tudomány képviselői.

A konferencia arra a kérdésre keres választ, hogy hogyan lehet jelen és szolgálhat a mennyei Krisztus földi teste korunk társadalmi valóságban. Ezt a kérdéskört fejtik ki az előadások és boncolgatják a fórumbeszélgetés résztvevői.

A fórumbeszélgetést szociológiai kérdésfelvetések indítják, amelyek mentén beszélgetnek egymással az egyházi vezetés, a gyülekezeti lelkipásztorkodás és a teológiai tudomány képviselői.

A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont 2017. májusában alakult meg a Protestáns Teológiai Intézetben. Célja egyfelől, hogy lehetőséget teremtsen olyan kérdések bemutatására és megbeszélésére, amelyek a lelkipásztori és vallástanári szolgálattal, illetve a gyakorlati teológia tudományával kapcsolatosak. Másfelől fórumot biztosít a tagok számára, hogy beszámoljanak saját tevékenységükről, illetve szakmailag reflektáljanak az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat időszerű kérdéseire.

Oldalak

Subscribe to Ravasz László gyakorlati teológiai kutatóközpont