Ószövetségi teológia

This volume contains studies presented at a conference devoted to the theology of Walter Brueggemann, organised in the Protestant Theological Institute.

Ez a kötet az izraeli bölcsességirodalom teológiai összefoglalásának második részét tartalmazza. (Az első kötet: Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Első rész: Bevezetés és Jób könyve. Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad 2004. 96 old.)

Oldalak

Subscribe to Ószövetségi teológia