Articolul hotărât și pronumele personal. Practicarea citirii pe texte biblice.

Bibliografie: