Verbe regulare: perfectul. Îmbogățirea vocabularului cu ajutorul textelor biblice.

Bibliografie: