Verificarea cunoștințelor în legătură cu prepoziții. Statusul substantivelor (cu ajutorul exercițiilor). Îmbogățirea vocabularului cu ajutorul textelor biblice.

Bibliografie: