Verbe regulare: infinitivul şi participiul. Îmbogățirea vocabularului cu ajutorul textelor biblice.

Bibliografie: