Rudolph Gwalther prédikációi Magyarsáros és Ádámos unitárius szószékén

Ősz Sándor Előd: Rudolph Gwalther prédikációi Magyarsáros és Ádámos unitárius szószékén. In: Keresztény Magvető 128.2 (2022), 163-181. pp.