Adalékok Kiss Gergely peregrinációjához

Kolumbán Vilmos József: Adalékok Kiss Gergely peregrinációjához. In: Református Szemle 104.1 (2011), 88-99. pp.