Backamadarasi Kiss Gergely szerepe a népiskolák reformjában

Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely szerepe a népiskolák reformjában. In: Református Szemle 98 (2005), 692-705. pp.