Kállay Dezső

În cadrul seminarului Etica Noului Testament vom analiza cele mai importante literaturi teologice străină (engleză, germană) și cele mai relevante capitole ale acestora cu scopul de a identifica și extrage învățăturile lui Isus și ale lui Paul, considerentele teologice-principiale precum și tendințele practice-etice care se regăsesc în acestea. Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice reprezintă o sarcină exegetică, teologică și hermeneutică serioasă.

Metodologia Exegezei Noului Testament prezintă acele etape care ne ajută să ne apropiem de sensul textelor Noului Testament. Aceasta enumeră acele mijloace specifice fără de care lucrările parțiale, care sunt menite să ne ajute în procesul de înțelegere, nu pot fi realizate: cele mai de încredere documente privind textul original și mijloacele necesare pentru înțelegerea acestuia precum dicționarele, enciclopediile, gramatica, comentariile, monografiile și studiile. Aceasta evidențiază metodele prin care rezultatele pot fi discutate, evaluate și organizate într-o abordare unitară.

În cadrul cursului de Introducere în Noul Testament IV vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) ale scrisorii către Evrei, ale Epistolelor Generale, precum și a Cărții Revelației, principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice ale acestora.

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament III vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) a scrisorilor lui Pavel (Galateni, Romani, Filipeni, Coloseni, Efezeni şi Epistolele Pastorale), principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice. Bazându-se pe informații istorice și factuale anterioare, cursul introductiv va iniția cursantul în exegeză și în abordarea teologică.

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament II vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) a Evangheliei după Ioan, a Faptelor Apostolilor și a primelor scrisori ale lui Pavel (1,2 Tesalonieni, 1,2 Corinteni), principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice. Bazându-se pe informații istorice și factuale anterioare, cursul introductiv va iniția cursantul în exegeză și în abordarea teologică.

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament I vă prezentăm condițiile și circumstanțele în care s-a format tradiția sinoptică, inițiem cursantul în esența problemelor sinoptice și în posibilele soluții oferite acestor probleme.

The Applied Hermeneutics course looks at the history of hermeneutics, considering especially those achievements that still have a relevance today in the process of textual interpretation and in the preaching practice. During this course, independently from a given era or philosopher, we will present not only the rules and methods that aid the textual comprehension but primarily those epoch-marking considerations (philosophical or literary-theoretical) that have contributed in a decisive way to grasping the meaning of different aspects of the text.

The Methodology of New Testament Exegesis presents those steps which helps us to get closer to a defined meaning regarding the New Testament texts. It enumerates those specific tools without the partial tasks, that are meant to aid the comprehension process, cannot be completed: the most reliable documents regarding the original text and the aiding tools for their comprehension like dictionaries, cyclopedias, grammar, comments, monographs and studies. It outlines the methods by which the results can be discussed, assessed and organized into a unified approach.

At the New Testament Ethics seminar we will analyze the foreign (English, German) theological literatures most important works and their most relevant chapters with the purpose of recognizing and capturing in Jesus and Paul's teaching, the theological-principle considerations and the practical-ethical trends that lay in them. Linking the theoretical and practical aspects represents a serious exegetical, theological and hermeneutical task.

At the Introduction to the New Testament IV course we present the literary history aspects (author, addressee, where, when and the circumstances in which they were written, the reason for why they were written, the literary unity and their structure) of the letter written to the Jews, of the General epistles, as well as of the book of Revelation, their main content, their most representative theological themes and motifs.

Pages

Subscribe to Kállay Dezső