Koppándi Botond Péter

Úgy érzem, hogy Nagycsütörtök kissé méltatlanul elhalványult Nagypéntek mellett! Persze, értem én, kell a dráma, kell a vér látványa a nagyvilágnak, lásd Mel Gibson Jézus-filmjének a sikerét, de ha valaki ezt keresi, akkor bőven megtalálja a passió hetének csütörtöki napján is! Sőt, ezen felül nagyon mély mondanivalót is! Nagycsütörtökön ugyanis Jézus tanítványaival együtt elfogyasztja a páskavacsorát, majd megalapozza az úrvacsorát; megmossa a tanítványok lábát, majd „új parancsolatot” ad nekik, hogy egymást szeressék!

Thomas G. Long professzor presbiteriánus/református lelkész. Tanított a Princeton-on, a Columbia Theological Seminary-ban, a Candler School of Theology-ban az Emory Egyetemen. Végigprédikálta az Egyesült Államokat és előadást tartott a legjelentősebb teológiai főiskolákon. Lelkésznemzedékek tekintik mentoruknak.

Ünnepek előtt, sokszor kapok szépen felcímkézve, borítékban, húsvéti üdvözlőlapot, amin gondosan kiválasztott bibliai versek kíséretében, ünnepi jókívánságok állnak. Mindig jó lélekkel fogadom ezeket, tisztességesen meg is köszönöm, és be kell vallanom, jól esik, hogy ebben az e-világban még akadnak olyanok, akik e “régimódi” stílusban gondolnak felebarátaikra.

A Lélek és élet kötet címe a Jn 6,63-ra reflektál: "A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet."

A prédikálás jövőjét sejteti a furcsának tűnő cím is! Nem az én találmányom, ugyanis először David J. Lose amerikai lutheránus homiletikus kiváló tanulmányában találkoztam vele. A kifejezés a számítógépek világából származik, ahol már igencsak elterjedt a Web 2.0. fogalma.

- Elhangzott a teológiai hallgatók évzárójáján, 2019. június 30-án

A „szószék válságát” is magukkal hozták a 20. század közepének társadalmi, politikai és kulturális változásai az Amerikai Egyesült Államokban. A prédikálást ért vádakkal és hatásokkal foglalkozni kellett, valamilyen pozitív választ kellett adni: így jött létre az új homiletika. Nem tekinthető egységesnek, mégis a különböző irányzatokban van néhány olyan közös vonás, amely mozgalommá tette, és meghatározta a 20. század második felének és a 21. század elejének prédikálását.

Pages

Subscribe to Koppándi Botond Péter