Imahét

A 2016 január 17-24 között tartott ökumenikus imahét alapgondolata: Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük (1 Péter 2:9).

1. nap KÖZHÍRRÉ TÉTEL Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4)

1Móz 24,10‐33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8,1‐7 Makedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4,1‐4 Samárián kellett pedig átmennie
Szolgál: Kerékgyártó Imola kolozsvári evangélikus-lutheránus lelkipásztor

Subscribe to Imahét