Intézetünkben jártak a Kelet-Európai Protestáns Teológiai Központ (ZETO) képviselői

Gerhard Servatius-Depner köszönti a KPTI hallgatóit
A ZETO-val való találkozón részt vevő hallgatóság
Bándi András előadást tart a szászok lelkészválasztásáról
Bándi András előadása a szászok lekészválasztásáról
Gerhard Servatius-Depner könyveket adományoz a KPTI könyvtárának
Gerhard Servatius-Depner könyveket adományoz a KPTI könyvtárának