Csendesnap 2023

Sógor Árpád nyitó áhítata
Dr. Kereskényi Sándor az imádság hagyományos és modern formáiról tart előadást
Telegdi István ifjúsági elnök köszönti az előadót és a résztvevőket
Bogdán Szabolcs püspök napzáró áhítata
Beszélgetés az újólag megválasztott Bogdán Szabolcs püspökkel
Koppándi Botond teológiai tanár megköszöni Orbán Dezső lelkipásztor előadását
A csendesnap résztvevői: diákok, tanárok és püspökök
Jónás Norbert ifjúsági alelnök köszönti a csendesnap előadóját
Pitó Zsolt az Emmaus bibliaórás módszerről tart előadást
Koppándi Botond teológiai tanár megköszöni Simó Sándor lelkipásztor előadását
Az ifjú teológusok hallgatják a tapasztalt lelkész beszámolóját
Az unitárius hallgatók csendesnapi előadáson vesznek részt
Marosán Csaba színművész Intés az őrzőkhöz című csendesnapzáró előadása
Kovács István unitárius püspök áhítatot tart