50 éves a Leuenbergi Konkordia

Ökumenikus úrvacsorás istentisztelet
Gerhard Servatius Depner köszöntése (ZETO)
Ștefan Cosoroabă (GEKE) köszöntő beszéde
Ștefan Cosoroabă
Kató Béla püspök köszöntése
Az 50 éves Leuenbergi Konkordia ünneplése a Díszteremben
Ghitea Szabó Levente tanácsos (KREK)
Benkő Timea köszöntése
Kovács István unitárius püspök köszöntése
Reinhart Guib (szász evangélikus püspök)
Rolf Bareis püspök (Grúziai Evangélikus Egyház)
Rareș Călugăr (Romániai Metodista Egyház)
Svetlana Vojnic Feldi (Horvát Evangélikus-Lutheránus Egyház)
Az 50 éves Leuenbergi Konkordiát ünneplő Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Az ajándékok átadása
Gerhard Servatius Depner, Jerzy Sojka (Lengyelország), Thomas Andrea Põder (Észtország), Kovács Sándor
Kató Szabolcs Ferencz, a KPTI rendezvényének szervezője
Thomas Andrea Põder (Észtország) a Konkordia európai jelentőségéről beszél
Jerzy Sojka a Konkordia lengyelországi recepciójáról tart előadást
Műhelytevékenység a Leunbergi Konkordia kapcsán
Gerhard Servatius Depner a konferencia eredményét értékeli