Csendesnapok 2024

Telegdi István áhítatot tart
Nagy Gábor és Pap Ákos lelkipásztorok az életszerű homiletikáról
Koppándi Botond az unitárius csendesnapi program felelőse
Nagy László unitárius lelkipásztor csendesnapi előadása
Unitárius teológusok hallgatják a lelkipásztori életútról szóló beszámolót
Rácz Ervin a KREK missziói előadója áhítatot tart
A PS:ALTER zenés estje a csendesnapok keretében
Adorjáni László lelkipásztor a Zsoltárokról értekezik
Fazakas Lajos Levente bözödi unitárius lelkész előadása
A csendesnap hallgatósága
Kerékgyártó Imola evangélikus lelkipásztor programzáró áhítata
Közös szeretetvendégség