Pokoly Esték - A sufnitól a levéltári polcig

Kolumbán Vilmos József: Pokoly Esték - A sufnitól a levéltári polcig. Kolozsvár: Református Múzeum, Pokoly Esték - Egyháztörténet közérthetően | 2019 Apr 09 | 19:00.

Az előadás egy mindeddig ismeretlen személyhez köthető családi iratcsomón keresztül mutatja be a világi források egyháztörténeti hasznosításának lehetőségeit, Egyúttal arra világít rá, hogy a történeti források megmentése, megfelelő őrzése, egyszóval megbecsülése, milyen fontossággal bír a 21. században is. Egy háromszéki család 18-19. századi gazdasági iratain keresztül bomlik ki előttünk több nemzedéknyi lelkészi család kapcsolathálója, a forrásanyag segítségével pedig eddig ismeretlen rokoni szálak, családi viszonyok kerülnek felszínre. Izgalmas nyomozásnak lehetünk tanúi, melynek során a már eddig ismert háromszéki lelkészi prozopográfiai adattárban mélyülhetünk el, de segítségül hívjuk a genealógiát is.