Pokoly Esték - A 16. század erdélyi református püspökei és használati tárgyaik

Kolumbán Vilmos József: Pokoly Esték - A 16. század erdélyi református püspökei és használati tárgyaik. Kolozsvár: Erdélyi Református Múzeum | 2019 May 07 | 18:00.

A Pokoly Társaság tisztelettel meghívja 2019. május 7-én, 18 órai kezdettel a Pokoly Esték következő előadására, amelyet Ősz Sándor Előd egyháztörténész-levéltáros tart "A 16. század erdélyi református püspökei és használati tárgyaik" címmel a Kolozsvári Református Múzeumban (Bocskai tér 14. sz.).

A 16. századi erdélyi református püspökök nevét és szolgálati idejét csupán az 1640 körül keletkezett "hivatalos" püspöknévsorból ismerjük. Ha a jegyzék minden adatát hitelesnek tekintenénk, akkor is számos nyitott kérdés marad a reformáció századának erdélyi egyházi elöljáróit illetően. Az utóbbi évszázad könyvtörténeti kutatásai felszínre hoztak néhány kötetet, amely valamelyik erdélyi püspök könyvtárának a része volt. E kötetek kéziratos bejegyzései értékes adatokkal egészítik mindazt, amit a 16. századi erdélyi püspökökről eddig tudtunk.

A rendezvényt az Erdélyi Református Egyházkerület támogatja.

Kolumbán Vilmos J.
szervező