Lukács 3:3-20

Balogh Csaba: Lukács 3:3-20. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2019 Dec 15 | 12:15.