Könyvbemutató

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet: Könyvbemutató. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
csütörtök, 2021, Június 24 - 12:00 - 13:30

• Vladimir Jankélévitch: A megbocsátás. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2021. Fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Visky S. Béla.
Bemutatja: Dr. Ungvári Zrínyi Imre, BBTE Magyar Filozófiai Intézet, Kolozsvár

• Vladimir Jankélévitch: Az elévülhetetlen vétek. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2021. Fordította és jegyzetekkel ellátta: Visky S. Béla.
Bemutatja: Dr. Ungvári-Zrínyi Imre, BBTE Magyar Filozófiai Intézet, Kolozsvár

• Dietrich Bonhoeffer: Etika. Második, javított kiadás. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2021. Fordította és jegyzetekkel ellátta: Visky S. Béla
Bemutatja: Dr. Püsök Sarolta, BBTE, Református Tanárképző és Zeneművészeti Szak, Kolozsvár
drd. Sógor Géza, Kányád

• Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Második, bővített, átdolgozott kiadás. Szlovákiai Református Keresztény Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, Rimaszombat, 2020.
Bemutatja: Dr. Görözdi Zsolt, Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom

ZENE: Péntek Attila és Domschy Mercédesz