Medgyesi Pál Igehirdetői Klub: Bemutató teológiai hallgatóknak és lelkipásztoroknak

Zabán Bálint Károly: Medgyesi Pál Igehirdetői Klub: Bemutató teológiai hallgatóknak és lelkipásztoroknak. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
kedd, 2022, Október 4 - 10:00 - 15:00

Mi a Langham Igehirdető Műhely célja?

A Langham Igehirdető Műhely célja az, hogy a képzések és a műhelymunkák révén bátorítsák és a gyakorlatban elősegítsék az igeszerű és igeközpontú protestáns, református és reformátori biblikus igehirdetést, illetve a lelkipásztorok közös és rendszeres valamint alapos készülését a különböző igehirdetési alkalmakra.

Mi a mostani bemutatók célja?

A mostani bemutatók célja az, hogy alapot vessenek a Langham Igehirdető Műhely munkatervének Erdélyben és Partiumban, de egyben hathatósan is ösztönöznek arra, hogy a mi erdélyi és partiumi összefüggéseinknek megfelelően úgy fűszerezzük ezt a munkatervet, hogy az valóban eredeti módon tükrözze a mi magyar református elképzeléseinket és felmutatandó, de egyben az Evangélium, magyar református népünk és magyar nemzetünk számára is kamatoztatható értékeinket.

Mik a bemutatók távlati céljai?

A bemutatók távlati céljai közé tartozik az, hogy a Langham Igehirdető Műhely munkatervéhez kapcsolódó képzések beépüljenek az OLTT-be, ekként hozzáférhetővé tévén azokat az erdélyi és partiumi magyar református lelkipásztorok számára.

Ugyanakkor a bemutatók távlati céljainak része az is, hogy elősegítse és bátorítsa további igehirdető műhelyek, szakkollégiumok megalakulását úgy az Erdélyi, mint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházmegyéiben, amelyek révén a lelkipásztorok egymást segítik és élesítik az igehirdetésekre való alapos és fegyelmezett készülésben, református teológiát művelnek és egyben őket erősítő, lelki közösségben is vannak.

Milyen együttműködéseket szeretnének elősegíteni és kiépíteni a bemutatók?

A bemutatók szeretnének együttműködéseket elősegíteni és kiépíteni a Protestáns Teológiai Intézet (PTI) Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpontjával, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) Sulyok István Teológiai Tudományok Intézetével.

Mindkét alkalom ütemterve és tartalma hasonló, éspedig:

  • 10.00: Megérkezés, teázás, kávézás, ismerkedés és beszélgetés
  • 10.30: Köszöntések: a Medgyesi Pál Langham Igehirdető Műhely munkatársai, Dr. Kovács Sándor, a PTI rektora és Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára (unitárius szakirány), Dr. Kiss Jenő, a PTI Gyakorlati Teológia Tanszékének professzora és a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont igazgatója, Mark Meynell lelkipásztor, a Langham Igehirdető Műhely európai és Karib-térségi társigazgatója, Nagy-Britannia Királyi Kincstárának, Királyi Adó- és Vámhivatalának valamint Kabinet Irodájának káplánja.
  • 11.00: Zsoltáréneklés: CXXXV-ik zsoltár
  • 11.10: Homília (tíz perc) és könyörgések
  • 11.25: Dícséreténeklés: 463-as dícséret
  • 11.35: a Langham Igehirdető Műhely munkatervének és módszertanának bemutatása, videófelvételek és beszámolók megosztása - Mark Meynell
  • 12.35: Közös ebéd (35 perc)
  • 13.10: a Langham Igehirdető Műhely munkatervének és módszertanának bemutatása, videófelvételek és beszámolók megosztása - Mark Meynell
  • 14.20: Közös beszélgetés és eszmecsere, kérdésfelvetések és javaslatok
  • 15.00: Zárszó és áldás