Követés konferencia - Sárospatak 2024

Kustár György: Követés konferencia - Sárospatak 2024. Sárospatak: SRHE épülete
péntek, 2024, Április 5 - 09:00 - szombat, 2024, Április 6 - 14:00

Jézus radikális szavai – mit jelentettek akkor, és mit jelentenek ma?
Jézus szavai és radikális hívása folyamatos kihívás elé állítják az értelmezőket. Hogyan közeledjünk a Tórából kiinduló vagy saját tekintélyére alapozott parancsaihoz, anélkül, hogy a benne megfogalmazott felhívás ereje ne vesszen el? Hogyan érthették és értelmezhették ezt a hívást Jézus korában? Mi tette akkor vonzóvá vagy elfogadhatatlanul botrányossá a követést? Hogyan változott ez a hívás az ősegyház idejében?
A kérdezés azonban nem áll meg a múlt faggatásánál, hanem általánosabb és aktuális kérdéseket is feszeget. Hogyan befolyásolja egy társadalmi berendezkedés, annak normarendszere mindazt, amit elfogadunk és amit nem fogadunk el ezekből az üzenetekből? Milyen tendenciák érhetők tetten a szövegek magyarázatában: milyen stratégiákat követnek a kommentárok vagy a szakirodalom, amikor a bibliai textusokhoz egy életforma alátámasztásának érdekében nyúlnak? Egyáltalán: hogyan értelmezhető sajátos „európai” nézőpontunkból, a 21. századi életforma és kulturális berendezkedés felől a jézusi hívás és ellentmondást nem tűrő elköteleződés? Milyen kérdések és jézusi válaszok kerülnek peremre és milyen ideológiák igyekeznek támogatást nyerni a radikális jézusi szavakból? És végül: felekezetek és azon belüli kegyességi irányok hogyan határozzák meg az írásértelmezést, konkrétabban: hogyan definiálják önmagukat a Jézusi radikalitás fényében?
A konferencia a „jézusi életformát”, annak újszövetségi megjelenítését, az ősegyházban továbbélő képét vizsgálja, és azt, hogy a jelenben Jézus radikális követésre hívó gondolatai hogyan élnek tovább vagy kerülnek a peremre – és azt is felveti kérdésként, mik ennek a lehetséges okai.

Esemény előadásai

Az előadások címeire kattintva további összefoglalót is találhat azok tartalmáról.

2024/04/05 péntek

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Kállay Dezső A gazdag ifjú – Vajon értheted-e, amit olvasol?