Ézsaiás 54:7-10

Buzogány Dezső: Ézsaiás 54:7-10. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Vasárnap
vasárnap, 2014, Március 30 - 08:15