Lukács 21:25-33

Buzogány Dezső: Lukács 21:25-33. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Vasárnap
vasárnap, 2014, December 7 - 11:15