Romániai Biblikusok Szövetségének éves konferenciája

Romániai Biblikusok Szövetségének éves konferenciája. Nagyszeben: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Uniunea Bibliștilor din România | 2015 Feb 27 | 10:30.

Hans Klein: Introducere în tematică. Comportament şi dreptate
George Ţapciuc: Legătura dintre Lege şi Dreptate în Ps 119 MT
Eduard Patraşcu: Poezia Cuvântului lui Dumnezeu în Amos
Stelian Tofană: “Faptele dreptăţii voastre” în antiteza Evangheliei (Mt 6,1-8.16-17). O provocare a spiritualităţii mateiene?
Kállay Dezső: Comportament corect în Epistola lui Iacob
Claudiu-Ioan Coman: Romani 2,9: o reinterpretare a opticii pauline asupra dreptăţii divine
George Rednic: Comportament şi dreptate în 1 Corinteni

Esemény előadásai

Az előadások címeire kattintva további összefoglalót is találhat azok tartalmáról.