Kendeffy Gábor nyilvános előadása: Szent Ágoston a hazugságról

Kendeffy Gábor nyilvános előadása: Szent Ágoston a hazugságról. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
kedd, 2015, November 24 - 12:15

Az előadás Ágostonnak a 'kegyes hazugság' elleni érveit vizsgálja a tárgykörben írott két műben, A hazugságról (De mendacio) és A hazugság ellen (Contra mendacium) című írásaiban. Az előadás megvizsgálja a két írás történeti kontextusát, retorikai stratégiáját.

Az előadó ugyanakkor 10.30-12.00 között a 3-4. évfolyam számára tart közös előadást Lactantius egyházatyáról, Lactantius rendszere és apologetikus módszere címen.

Kendeffy Gábor a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának tanára (Filozófiai Tanszék)