A hit megvallásának terminológiája a Bibliában és az óegyházi teológiai iratokban

Az előadás első felében azt szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen fogalmakat használ a Szentírás a hit megvallásának kifejezésére, ezeket milyen szövegösszefüggésbe és élethelyzetbe ágyazza bele, illetve hogy ez milyen teológiai következményekkel jár. Ez a vizsgálódás hozzájárulhat ahhoz, hogy a hitvallást, mint műfajt pontosabban körülírjuk és elhatároljuk más szövegtípusoktól. Az előadás másik fele arra keresi a választ, hogy a bibliai kifejezés hogyan él tovább az óegyházi iratokban. A hitvallás klasszikus szakterminusára, a ὁμολογία kifejezésre fókuszálva megvizsgáljuk, hogyan használták a fogalmat a görögül író egyházatyák az ötödik századik. Azzal, hogy megvizsgáljuk, hogyan beszéltek az egyházatyák a hitvallásról, egyrészt jobban megértjük az óegyház hitvallásról alkotott elképzelését, másrészt hozzájárulunk a jelenkori hitvalláskép értelmezéséhez.

Dátum és időpont: 
hétfő, 2019, Február 11 - 16:00