Hitvallás és eretnekség a 18. században

A korai felvilágosodás emberközpontúsága a 18. század első harmadában a filozófia mellett a teológiai tudományosságra is igen jelentős mértékben hatott. A református rendszeres teológia nagy kérdése, a predestináció a felvilágosodás eszmeiségének következtében új értelmezést nyert, amelyet a hazai peregrinusok az odera-frankfurti és a franekeri teológián ismertek meg. Az erdélyi református teológiai gondolkodás a 18. század végéig megmaradt az református orthodoxiánál, emiatt minden „újítást” elutasított és a „vétkeseket” szigorúan megbüntette. Az előadás a 18. századi heterodox perek történetét mutatja be, rávilágítva a kiváltó okokra, ismertetve a vádlottak szakmai és magánéletét is.

Dátum és időpont: 
szerda, 2019, Február 13 - 11:00