„…ha valaki Isten igéjéből jobbra tanítana…” A hitvallás mint hermeneutikai kulcs a Szentírás értelmezéséhez

A II. Helvét Hitvallás előszava szerint a szerzők más hasonló jellegű irathoz hasonlóan abból a célból fogalmazták meg, hogy igazhitűségűket tisztázzák azok előtt, akik ezt esetleg kérdőre vonták volna. A tisztázás során elsősorban bibliai, de emellett mérvadó egyházi szövegekre is hivatkoznak. A kortárs hermeneutika egyik fontos felismerése az, hogy a szövegértelmezés folyamatát és eredményét különböző szubjektív tényezők is befolyásolják, s ez alól a bibliai szövegek értelmezése és a reformáció korának olvasata sem képez kivételt. Ha ez igaz, joggal tehetjük fel a kérdést: milyen értelemben tekinthető hermeneutikai kulcsnak egy hitvallás közel fél évezreddel annak megfogalmazása után?

Dátum és időpont: 
szerda, 2019, Február 13 - 15:00