Hitvallásunk és a kommunális missziói modell

A kontextuális lelkigondozás gyakorlata vetette fel bennem a kommunális missziói modell nyújtotta lehetőségeket az egyház, mint terápiás közösség víziójának összefüggésében. Egyrészt arra kell fókuszálnunk, hogy a nyugati individualizmus égisze alatt, és nyomában, az ún. x, y, z nemzedékek hogyan szólíthatók meg. Másrészt az ember alapvetően négyféle egzisztenciális szorongására adott evangéliumi válasz miképpen bizonyul hitvallástételi gesztusnak egy missziói egyházmodell lelkigondozói elkötelezettségében és gyakorlatában. Szó lesz az élet értelmetlenségétől, a haláltól, a szabadságtól és elszigeteltségtől való szorongás megértéséről és lelkigondozói megközelítéséről, és arról az egyedi és sajátos alternatíváról, amit egyedül az egyház kínálhat fel e posztmodern világnak. Az identitás-értelmezésünk hitvallásainkból adódó trinitárius modellje miképpen értelmezi az Isten Országa történetének szélesebb kontextusát és egyéni létünk és elhívásunk története hogyan ágyazódik bele ez Ország kiteljesedés felé tartó (és nem feltétlenül „apokaliptikus”) történetébe.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2019, Február 14 - 11:00